Initiator

 

Hennie Jetzes is de initiator van de volgende objecten in Heerlen:

 

 

Jan Michiel Dautzenberg (1808-1869)

 

JM Dautzenberg   J.M. Dautzenberg - De berghwerker   J.M. Dautzenberg - Heimwee naar Heerlen
Portret J.M. Dautzenberg   Bladmuziek De Berghwerker    

 

Jan Michiel Dautzenberg werd op 6 december 1808 geboren Aan de Schram (is nu Willemstraat) en overleden 4 februari 1869 te Elsene bij Brussel. Hij was achtereenvolgens secretaris van de graaf van Berderbusch op kasteel Terworm te Heerlen, schrijver op het kantoor van de ontvanger te Heerlen, onderwijzer te Maastricht, Bergen en Doornik, leraar Frans te Gent, gouverneur van de kinderen van graaf Dumonceau te Vilvoorde en tenslotte inspecteur van de kolenmijnen en hoogovens in België.

In Heerlen en in Brussel is een straat naar hem vernoemd.

In 1908 werd een plaquette voor hem onthuld in het oude gemeentehuis. Tijdens de afbraak in de dertiger jaren raakte deze steen zoek. In 1958 werd een aktie gevoerd voor deze plaquette en met succes, de steen werd gevonden en in 1975 geplaatst in de toenmalige bibliotheek aan de Passage. Sinds de afbraak van dit pand stond de steen in het depot van Rijckheyt.

Op 30 maart 2013 kreeg de plaquette zijn huidige bestemming in de Dautzenbergstraat, de straat die vernoemd is naar de dichter en met uitzicht op de Willemstraat waar zijn geboortehuis moet hebben gestaan.

Plaquette J.M. Dautzenberg   Bij de onthulling plaquette
wethouder Barry Braeken (links) en Hennie Jetzes (2e van links)

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis verscheen het boek 'Heimwee naar Heerlen - leven, werk en geboortedorp van J.M. Dautzenberg (1808-1869). Mark van Dijk schreef de biografie en Hennie Jetzes koos de gedichten die Dautzenberg geschreven heeft over zijn geboorteplaats Heerlen.

Dautzenberg schreef diverse gedichtenbundels o.a. Gedichten (1850), Verspreide en nagelaten gedichten (1869) en een bloemlezing (1908).

In de bekende Gerrit Komrij-bloemlezing zijn zeven gedichten van hem opgenomen.

Diverse gedichten zijn op muziek gezet door verschillende componisten.
Charles Hennen, waarna het Charles Hennen Concours is vernoemd, heeft het gedicht 'De Berghwerker' op muziek gezet. In dit gedicht gaat het overigens niet over een Limburgse maar Belgische mijnwerker. Dautzenberg werkte, toen hij dit gedicht schreef, in België.

De berghwerker

Diep in der aerde gheheimen schoot,
Hamert ende beitelt de cnape,
Opdatti silver ochte loot
Den meestere samenschrape.

Dat lampkijn werpet door die mijn
Een naer ende doodsch ghefloncker,
Terwijl een heldere morgenschijn
Opclaret sijns herten doncker.

Hi peinset aan smeesters bloeijende kint,
Hi dencket dier schoone maghet,
Die hi so tederlicken bemint
Die hem so wale behaghet.

Ende waer die clocke ter kercken luudt,
Dicht bider groene linde,
Daer biddet in anxten die jonghe bruut
Veur heuren troubeminde.

Dies duncket hem der aerde schoot
Verwandelt in bloemighe dreven,
Dies sietti met gout ende roosenroot
Omgheven sijn jeughdich leven.

Daer schieten op eens uten diepen gront
Der wateren woeste golven -
Die hebben dat blide herte terstont
Met al sire hope bedolven.

 

 

Leo Herberghs (1924-2019)

Leo Herberghs heeft een indrukwekkend aantal poëziebundels gepubliceerd. Maar hij heeft ook kinderboeken en proza geshreven.
Als journalist bij diverse regionale kranten heeft hij honderden columns geschreven. In 1984 verscheen bij mijn toenmalige uitgeverij 261 het tweeluik de bloemlezing 'Weggelegde gedichten' en 'Stukken maken', een keuze uit zijn columns.

Op zaterdag 3 oktober 2009 werd op het Schelmenhofje te Heerlen door wethouder Pé Diederen van Heerlen een plaquette onthuld met een gedicht van Leo Herberghs.
Leo Herberghs was eerder die middag reeds door het college B&W benoemd tot Eredichter voor het leven van de stad Heerlen.

Plaquette Leo Herberghs  

Het gedicht op de plaquette luidt:

elke dag groeit de stad, legt
steen op steen, hoger wil ze,
de hemel in

ik, een gedicht, ben zo stil
dat niemand hoort wat ik zeg

een kleine stem wil ik zijn
die spreekt van een groen bestaan
met gras en boom om mij heen

Leo Herberghs

 

 

Manuel Kneepkens

 

Op 12 maart 2017 werd op het Wilhelminaplein te Heerlen door wethouder Barry Braeken, in bijzijn van Manuel Kneepkens, een muur onthuld met daarop een dichtregel van Manuel Kneepkens (Heerlen, 1942).

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis verscheen het boek 'Een lange neus, gedichten / beelden' en in het Cultuurhuis, Sittarderweg, Heerlen, werd diezelfde dag een tentoonstelling van zijn beeldende werken geopend.

   
       
   
Wethouder van Heerlen Barry Braeken onthult de muur met de gedichtenregel van Manuel Kneepkens...   ... waarna Kneepkens het gedicht, waaruit de regel afkomstig is, voordraagt.  

 

De regel, vermeld op de muur, is afkomstig uit het gedicht 'Helena van Heerlen' en is te vinden in het boek 'Een lange neus, gedichten / beelden', verschenen
bij Azul Press.

 

Helena van Heerlen
Voor Harrie Geelen

Vannacht bevond ik mij plots op het terras
van tennisclub 'Heesberg'
En ook zij was daar, de langbenige blondine
die wij, gymnasiasten, Helena noemden…
Vriendschap en Liefde waren zoals in een droom behoort…

Alleen dronken wij nu Champagne, niet langer Grenadine
Gymnasiasten uit de Jaren '50
bleken plots Onsterfelijken…
Athanatoi met tennisrackets!

En ook het blond haar van Troje's First Lady
was nog even glanzend lang als vroeger
en ook dezelfde lach kleurde haar wangen

Tussen onze Homerusboeken, bruinrood gekaft
schitterden de heuvels van het Krijtland in de verte
als onze toekomst, oneindig jade

Hoe was ’t mogelijk, na zoveel jaren Carboontijdperk
verenigd in een droom op de Olympus
van tennisclub 'Heesberg'
met Menelaos’ echtgenote, Paris' concubine

en roetvingerig Heerlen al zolang verlaten…

O, Heerlen, mijnstad van mijn ruggenmerg

Carboonzwart Troje
aan een mergel-
Gele zee

  Manuel Kneepkens - Een lange neus

 

 

Harrie Geelen

Op zaterdag 28 oktober 2017 werd in het park van het De Hesselleplein te Heerlen een kubus, waarop een gedicht van Harrie Geelen staat vermeld, onthuld. De onthulling vond plaats door wethouder Barry Braeken, in het bijzijn van Harrie Geelen en diens vrouw, de bekende kinderboekenschrijfster Imme Dros.

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis verscheen het boek 'Imme enz', een bloemlezing uit zijn werk door hem zelf gekozen en verschenen bij Azul Press.

Het sonnet, vermeld op de kubus, is te vinden in het boek 'Imme enz.', verschenen bij Azul Press.

 

De Ambachtsschool

 

De Ambachtsschool kijkt in de Ambachtsstraat
en ligt breeduit langs het Hesselleplein.
Zou er nog meer te vertellen zijn,
behalve dat het gebouw bergaf gaat?

De koepel is een kleine overdaad.
Hij lijkt het meeste op een baldakijn
geschapen voor een sultan die op zijn
lievelingsolifant de stad doorwaadt.

Ik vind hem steeds terug na al die jaren
op elk schilderij van mij met een stad.
Hij staat voor eeuwig in mijn hart gebrand.

Dat komt ervan, van al dat lange staren
naar verre wolken of ik weet niet wat.
Of mijn geheugen is een olifant.

  Harrie Geelen - Imme enz

 

Onthulling kubus Harrie Geelen   Kubus Harrie Geelen
Wethouder Barry Braeken spreekt Harrie Geelen (links) toe   De kubus van Harrie Geelen

 

 

Peter Smits (1948-2009)

Op 20 oktober 2012 werden de twee straatnaamborden onthuld voor het Peter Smitspad door de zus en zoon van Peter Smits.

Het pad tussen de Joost van Vondelstraat, waar hij geboren werd, en de Zondagsstraat, waar hij lang woonde, draagt voortaan zijn naam.

 

Onthulling straatnaam bord Peter Smits   Het Peter Smitspad
Onthulling straatnaambord   Het Peter Smitspad

 

 

terug «